المحكمون

اسم المحكم التخصص الدراسي الانتماء المؤسسي
مرضیه آباد
سیدمحمدرضا ابن الرسول دانشگاه اصفهان
محمد اجاقی
حمید احمدیان دانشیار بازنشسته دانشگاه اصفهان
علی اصغر یاری اصطهباناتی جامعة الشهید باهنر ـ کرمان
سجاد اسماعیلی دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین
فاطمه اشراقی
سید عدنان اشکوری دانشگاه خوارزمی
بهنوش اصغری تخصصی جامعة سمنان
جواد اصغری تخصصی دانشگاه تهران
محمدجعفر اصغری دانشگاه ولی عصر رفسنجان
سردار اصلانی تخصصی عضو هیات علمی
حسین اصل عباسی
علی افضلی عضو هیات علمی گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه تهران
مهرداد آقائی تخصصی عضو هیئة التدریس فی فرع اللغة العربیة و آدابها بجامعة محقق الأردبیلی
عباس اقبالی دانشگاه کاشان
مریم اکبری موسی آبادی دانشگاه ارومیه
حسین ایمانیان
میثم ایمانیان مدرس دانشگاه
احمد امیدعلی تخصصی دانشگاه اراک
محمدحسن امرائی تخصصی جامعه ولایت بإیرانشهر
ابوالحسن امین مقدسی
سید خلیل باستان عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی
خداداد بحری بوشهر- خیابان شهید ماهینی- دانشگاه خلیج فارس- دانشکده ادبیات- گروه عربی
رسول بلاوی دانشگاه خلیج فارس بوشهر
علی پیرانی شال دانشیار دانشگاه خوارزمی
خلیل پروینی تربیت مدرس
یدالله پشابادی عضو هیأت علمی
حسین تک تبار دانشگاه قم
جمیل جعفری تخصصی قسم اللغة العربیة وآدابها, کلیة اللغة والآداب, جامعة کردستان. سنندج, إیران
مریم جلائی دانشگاه کاشان
لیلا جمشیدی هیئت علمی,رییس دانشگاه پیام نور شیراز
مهین حاجی زاده دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
محمود حیدری دانشگاه یاسوج
سیدیاسر حسینی معلم
سمیه حسنعلیان قسم اللغة العربیة، کلیة اللغات الاجنبیة، جامعة اصفهان
صحبت اله حسنوند هیآت علمی
محمد خاقانی اصفهانی گروه عربی دانشگاه اصفهان
مهدی خرمی دانشگاه حیکم سبزواری
علی خضری تخصصی هیات علمی
محمود خورسندی
نادیا دادپور تخصصی جامعة اصفهان
حسن دادخواه اهواز- دانشگاه شهید چمران اهواز - دانشکده الهیات و معارف اسلامی
رسول دهقان ضاد تخصصی عضو هیات علمی
فرهاد رجبی تخصصی جامعة جیلان
اسحق رحمانی تخصصی جامعة شیراز
مریم رحمتی استادیار گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه رازی کرمانشاه
محمد رحیمی خویگانی تخصصی دانشگاه اصفهان، دانشکده زبانهای خارجی، گروه زبان عربی
حجت رسولی عضو هیئت علمی
امیر حسین رسول نیا کاشان - بلوار قطب راوندی - دانشگاه کاشان - دانشکده ادبیات و زبان های خارجی - گروه زبان و ادبیات عربی
رمضان رضایی دانشگاه آزاد تبریز
غلامعباس رضایی عمومی جامعة طهران. کلیة الآداب
سارا رضائی
یدالله رفیعی مدیر گروه پژوهشی ترجمه
جواد رنجبر عمومی عضو هیئة التدریس فی جامعة پیام نور
علی اصغر روان شاد تخصصی گروه زبان و ادبیات عرب دانشگاه یزد
آفرین زارع جامعة شیراز
رسول زارع تخصصی مدرس دانشگاه
ساجد زارع تخصصی استاذ مساعد فی قسم اللغة العربیة وآدابها بجامعة یزد
منصوره زرکوب
تورج زینی وند هیئت علمی
شیرین سالم تخصصی دانش آموخته دکتری دانشگاه فردوسی. دانشگاه فرهنگیان مشهد
علی سالمی تخصصی دانشگاه سمنان- دانشگاه علوم رضوی
حسن سرباز تخصصی جامعة کردستان
علی سعیداوی تخصصی استادیار گروه زبان و ادبیات عرب دانشگاه بوعلی سینا همدان
طیبه سیفی
محسن سیفی هیات علمی
علی سلیمی عضو هیأت علمی
سیدرضا سلیمانزاده نجفی گروه عربی دانشگاه اصفهان
محمد شایگان مهر هیات علمی و مدیرگروه
نصرالله شاملی استاد
نصرالله َشاملی استاد دانشگاه اصفهان
مهدی شاهرخ تخصصی جامعة مازندران. کلیة العلوم الانسانیة و الاجتماعیة. قسم اللغة العربیة وآدابها. مدینة بابلسر. مازندران
محمدرضا شیرخانی عضو هیئت علمی
اعظم شمس الدینی تخصصی دانشگاه ولی عصر رفسنجان
علی اصغر شهبازی تخصصی دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین
محمود شهبازی تخصصی جامعة اراک
علی صابری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
علی صیادانی تخصصی أستاذ مساعد فی قسم اللغة العربیة و آدابها؛ جامعة الشهید مدنی بأذربیجان، تبریز، ایران.
روح الله صیادی نژاد کاشان، دانشگاه کاشان، دانشکده ادبیات
احمدرضا صاعدی تخصصی هیات علمی
پیمان صالحی دانشگاه ایلام
سید مرتضی صباغ جعفری تخصصی جامعة ولی عصر (عج)، کلیة الآداب والعلوم الإنسانیّة، قسم اللغة الهربیة وآدابها، رفسنجان، إیران
الهه صفیان تخصصی فرع اللغة العربیة، کلیة اللغات الأجنبیة، جامعة اصفهان، إیران
علی ضیغمی تخصصی أستاذ مساعد بجامعة سمنان
جمال طالبی قره قشلاقی تخصصی معاونت آموزشی دانشکده امام خمینی دانشگاه فرهنگیان
سمیه السادات طباطبایی دانشگاه کوثر بجنورد، گروه زبان و ادبیات عربی
مهدی عابدی جزینی استادیار گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه اصفهان
شاکر عامری تخصصی قسم اللغة العربیة وآدابها، کلیة الأدب الفارسی واللغات الأجنبیة، جامعة سمنان، سمنان، إیران
نسرین عباسی
حمید عباس زاده
صلاح لدین عبدی تخصصی همدان دانشگاه بوعلی سینا دانشکده ادبیات و علوم انسانی گروه زبان و ادبیات عربی
مالک عبدی تخصصی عضو هیئة التدریس فی قسم اللغة العربیة وآدابها بجامعة إیلام. کلیة الآداب.
موسی عربی تخصصی دانشگاه شیراز
محمد رضا عزیزی پور عضو هیات علمی
عبدالرضا عطاش تخصصی استاد جامعة آزاد الاسلامیة ابادان
نعیم عموری هیات علمی
عبدالاحد غیبی تخصصی جامعة الشهید مدنی بأذربیجان
علیرضا فرقانی
مسعود فکری
محمد حسن فوادیان
فاطمه قادری دانشگاه یزد
زهرا قاسمی پیوندی دانش آموخته دکتری دانشگاه اصفهان
زهرا قاسم نژاد دانشگاه شیراز
مرتضی قائمی همدان دانشگاه بوعلی سینا دانشکده ادبیات
حسین قائمی اصل عضو هیئت علمی
مرضیه قربان خانی
علی قهرمانی تخصصی جامعه الشهید مدنی بآذربیجان
سمیه کاظمی نجف آبادی استادیار
حسین کیانی گروه زبان و ادبیات عرب، دانشگاه شیراز
عسکر علی کرمی تخصصی دانشگاه اصفهان- گروه عربی
مجتبی کریمی دانش آموخته دکتری دانشگاه اصفهان
غلامرضا کریمی فرد عضو هیئت علمی
حبیب کشاورز دانشگاه سمنان
حسین گلی عضو الهیئه التدریسیة بجامعه اراک
فاطمه گلی دانش آموخته دکتری دانشگاه اصفهان
نرگس گنجی
حسن گودرزی لمراسکی جامعة مازندران
حیدر محلاتی تخصصی دانشگاه قم
دانش محمدی رکعتی دانشگاه تربیت مدرس
حمیدرضا میرحاجی جامعة العلامة الطباطبائی
فرامرز میرزایی دانشگاه تربیت مدرس
سید محمود میرزایی الحسینی عضو هیئت علمی
محمدرضا میرزانیا عضو هیأت علمی
حسین میرزائی نیا جامعه اصفهان
سید فضل الله میر قادری
سید مهدی مسبوق تخصصی همدان، دانشگاه بوعلی سینا، دانشکده علوم انسانی
سودابه مظفری تخصصی استادیار دانشگاه خوارزمی
امیرصالح معصومی
حسن مقیاسی
وصال میمندی
آزاده منتظری
حسین مهتدی تخصصی دانشگاه خلیج فارس بوشهر
مهدی ناصری تخصصی دانشگاه قم گروه زبان عربی
هومن ناظمیان
ماجد نجاریان دانشگاه آزاد اسلامی واحد فلاورجان
مهران نجفی حاجیور تخصصی دکتورا اللغة العربیة و آدابها و استاذ مساعد فی قسم اللغة الفارسیة و آدابها کلیة الآداب والعلوم الانسانیة بجامعة شهرکورد
روح اله نصیری اصفهان- دانشگاه اصفهان - دانشکده زبانهای خارجی
امین نظری
علیرضا نظری تخصصی عضو هیأت علمی
یوسف نظری تخصصی دانشگاه شیراز
فاروق نعمتی تخصصی جامعة بیام نور
احمد نهیرات
علی نوروزی تخصصی دانشگاه فردوسی مشهد
شهریار همتی جامعة رازی
حسین یوسفی عضو هیات علمی