دليل المؤلفين

نویسندگان محترم پیش از ارسال مقاله به نکات ذیل توجه فرمایند.

 

1-  بر اساس قوانین دانشگاه اصفهان، ثبت‌نام و ارسال مقاله تنها توسط اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات تحقیقاتی انجام شود.  نویسنده مسوول مقالات مستخرج از پایان نامه ها، ضرورتا استاد راهنما معرفی شود.

2-    ایمیل نویسنده مسئول باید ایمیل آکادمیک باشد.

3-  در تکمیل مشخصات نویسندگان در سامانه نشریه دقت لازم به عمل آید. بر اساس قوانین دانشگاه اصفهان، به هیچ عنوان در هیچ مرحله ای امکان تغییر ترتیب، تعداد، مرتبه علمی و مشخصات نویسندگان و نویسنده مسئول وجود ندارد. (دانشجویان تحصیلات تکمیلی قبلا از قوانین دانشگاه خود اطمینان حاصل نمایند.)

4-  در صورتیکه نویسندگان محترم مقاله ای در نشریه در دست بررسی دارند، قبل از تعیین تکلیف مقاله نسبت به ارسال مقاله بعدی اقدام ننمایند.

5-    هنگام ارسال مقاله لازم است سه  فایل زیر با شرایط ذکر شده ارسال شوند.

5-1- فایل اصلی مقاله: اسامی نویسندگان از فایل اصلی حذف شده باشد. همچنین نام فایل حاوی اسامی نویسندگان نباشد.

5-2- فایل مشخصات نویسندگان: در این فایل، صرفا اسامی نویسندگان و سازمان آن ها قید شود. تعداد و ترتیب اسامی در این فایل و آنچه که در سامانه ثبت می شود یکسان باشد

5-3- فایل تعارض منافع: فایل تعارض مناقع را از این قسمت دانلود و تکمیل نمایید.

6-  فایل تعهد نویسندگان :فایل تعهد را از این قسمت دانلود و تکمیل نمایید.

7- فایل واگذاری حق نشر :فایل واگذاری حق نشر را از این قسمت دانلود و تکمیل نمایید.

8-   در سامانه نشریه، قسمت وابستگی های سازمانی (سازمان مربوط به نویسندگان) اطلاعات  نویسندگان دقیقاً به شکل زیر وارد شود.

  گروه آموزشی، دانشکده، دانشگاه (موسسه آموزشی)، شهر، کشور

   Department, Faculty, University (Institution), City, Country

9-   تمامی مقالات ارسالی به نشریه قبل از ورود به فرایند داوری  از طریق نرم افزار iThenticate مشابهت یابی خواهند شد.

10 بررسی مقالات در این نشریه منوط به پرداخت هزینه است. پرداخت هزینه تنها به صورت الکترونیک و از طریق سامانه نشریه انجام می شود.  هزینه اولیه: 100000 تومان، هزینه پذیرش: 300000 تومان

بدلیل عدم سوء استفاده از سایت دانشگاه اصفهان به اطلاع می رساند این سامانه با هیچ موسسه ای در ارتباط نیست و جهت چگونگی پرداخت هزینه به سامانه نشریات دانشگاه اصفهان مراجعه کنید و از پرداخت هرگونه وجهی به سازمان های غیر مرتبط جهت چاپ مقاله جدا خودداری نمایید.

11- در مرحله ‏ایی که نیاز به پرداخت هزینه باشد، ایمیل آن برای تمامی نویسندگان ارسال می ‏شود.

 نکته:    در صورتی که مقاله شما حامی مالی یا تامین کننده اعتبار پژوهشی دارد و یا برگرفته از طرح پژوهشی است، ذکر اطلاعات آن در یک پاراگراف با عنوان تشکر و قدردانی الزامی است. محل این پاراگراف در انتهای مقاله قبل از فهرست منابع باید باشد.

 

راهنماي تنظيم مقالات در مجله بحوث في اللغة العربية

راهنمای فنی:

نوع و اندازۀ قلم‌ها:

عنوان مقاله: IRLotus سياه و اندازۀ 16.

نام نويسندگان: IRLotus نازک و اندازۀ 12.

واژه‌هاى «الملخّص» و «الکلمات المفتاحية»: IRLotus سياه و اندازۀ 12.

متن چکيده و واژگان کليدى: IRLotus نازک و اندازۀ 12.

عناوين متن: IRLotus سياه و اندازۀ 14.

متن عربی و فارسی: IRLotus نازک و اندازۀ 14.

ارجاعات درون‌متنی: IRLotus نازک و اندازۀ 12.

پانوشت‌ها: IRLotus نازک و اندازۀ 12.

کلمات لاتين در پانوشت: Times New Roman نازک و اندازۀ 10.

جداول: IRLotus نازک و اندازۀ 12.

اطلاعات کتاب‌شناختى فهرست منابع و مآخذ: IRLotus نازک و اندازۀ 12، (نام کتب و مجلات: کج و سياه).

نام مقاله و نويسندگان و عنوان چکيده انگليسى و واژگان کليدى: Times New Roman سياه و اندازۀ 12.

متن چکيده انگليسى و واژگان کليدى: Times New Roman نازک و اندازۀ 12.

راهنمايى: قلم IRLotus را از اينجا دريافت کنيد.

راهنمای نگارشی:  

واژگان کليدی با علامت ويرگول از هم جدا شوند و در پايان هم نقطه قرار نگيرد.  

نقل قول‌های مستقيم بين دو علامت «» قرار بگيرد.

بين نشانه‌های نگارشی و کلمۀ پيشين نبايد فاصله‌ای باشد.

بين نشانه‌های نگارشی و کلمۀ بعدی بايد يک فاصله بيايد.

عبارات داخل دو کمان، و نظاير آن نبايد با آنها فاصله داشته باشد، مانند: (در اصطلاح نحويان)، «تضمين»، "نحو".

حرف «و» در متون عربى به کلمۀ پس از خود مى‌چسبد.

شيوۀ نگارش الف مقصوره و يای منقوطه و کاف عربی کاملا رعايت شود، مانند: إلى، يقضي، عليک.

شيوۀ نگارش همزۀ وصل و قطع کاملا رعايت شود، مانند: أکرم، إلی، استقل، أورد، ابتلاء.

اگر نام کتابی در متن مقاله ذکر شود، بايد به صورت کج / ايتاليک بيايد.

در نگارش عناوين فرعی و اصلی از عدد استفاده شود، مانند: 1ـ1. / 1ـ1ـ1.

ضبط لاتين اعلام حتما در پاورقی ذکر شود.

تنها معادل انگليسی اصطلاحات در پاورقی آورده شود و از ذکر معادل فرانسوی يا ... اجتناب شود.

ارجاعات درون متنی، به اين صورت بيايد: ( شیوه رفرنس دهی بر مبنای APA است که مثال های آن ذکر شده است.)

قرآن: (نام سوره شمارۀ سوره: شمارۀ آيه).

کتاب و مقاله: (نام خانوادگی، سال نشر، ج، ص).

منبع الکترونيکی: (نام نويسنده، تاريخ دسترسی). اگر نام نويسنده ذکر نشده بود، عنوان مطلب يا نام پايگاه يايد.

برای سال شمسی، علامت اختصاری "ﻫ.ش" و برای سال قمری علامت "ﻫ" و برای سال ميلادی علامت اختصاری "م" به کار رود و بدون فاصله بعد از سال قرار بگيرد.

علامت‌هاى اختصاری "ج" و "ص" به ترتيب برای اشاره به جلد و صفحه استفاده شود و شمارۀ جلد و صفحه با يک فاصله پس از آن ذکر شود.

در صورت نبودِ تاريخ نشر، مکان نشر و ناشر در کتاب به ترتيب از علامت‌هاى اختصاری "د.ت"، "د.م" و "د.ن" استفاده شود.

نمونه‌ها: (البقرة 2 : 25)، (عمر، 2008م، ص 290)، (النويري، 1440ﻫ، ج 2، ص 467)، (آذرنوش، 1392ﻫ.ش، ص 23)، (ضيف، د.ت، ص 87)، (جعفريان، 3/11/1398).

برای جدا کردن ارجاعات درون متنی مقاله، علامت نقطه ويرگول (؛) نهاده شود، مانند: (ضيف، 1422ﻫ، ص 45؛ فروخ، 1999م، ص 426).

در صورت نياز به ذکر دو شمارۀ صفحه، شماره‌ها از کوچک به بزرگ و به ترتيب از راست به چپ نوشته شود، مانند: (زرين‌کوب، 1343ﻫ.ش، ص 143 ـ 154).

منابعی که در قسمت پيشينه بحث به آنها اشاره می‌شود، حتما در فهرست منابع پايانی ذکر شود.

در فهرست منابع پايانى، کتاب و مقاله با هم می‌آيد و منابع الکترونيکی جداگانه ذکر می‌شود.

منابع پايان متن بر اساس نام اشهر نويسندگان و به ترتيب الفبا و در سه بخشِ مجزاى عربی، فارسی و انگليسی بيايد.

نام اشهر همان نام خانوادگی، لقب يا کنيۀ مشهور، يا تخلصِ صاحب اثر است. در خصوص نام‌هاى عربی که دو يا سه کلمه‌اى است، بخش اخير به عنوان نام خانوادگی قلمداد می‌شود.

در صورتی که از منابع لاتين استفاده شده است، در ارجاعات درون متن، نام نويسنده به ضبط زبان مقاله نوشته شود.

در صورتی که تعداد نويسندگان بيش از يک نفر بود، به شيوه زير اقدام شود:

دو نويسنده: صدری افشار، غلامحسين؛ و نسترن حکمی.

سه نويسنده: صدری افشار، غلامحسين؛ نسترن حکمی؛ و نسرين حکمی.

چهار نويسنده: صدری افشار، غلامحسين؛ و ديگران (در زبان فارسی) / و آخرون (در زبان عربی).

عنوان فرعی مقاله يا کتاب، بعد از عنوان اصلی و گذاشتن دو نقطه درج می‌شود.

جزئيات دقيق منابع در پايان متن به صورت زير بيايد:

نام ‌خانوادگی نويسنده، نام نويسنده. (سال انتشار همراه با علامت اختصاری ﻫ.ش / ﻫ/ م). عنوان کتاب به صورت ايتاليک و سياه. ترجمه / تحقيق / شرح + نام مترجم، محقق، شارح. نوبت چاپ. مکان نشر: ناشر.

اگر منبع، مقاله باشد به صورت زير بيايد:

نام ‌خانوادگی نويسنده، نام نويسنده. (سال نشر در دو کمان). «عنوان داخل گيومه». نام مجله به صورت ايتاليک و سياه. شمارۀ چاپ، شمارۀ صفحۀ آغاز و پايان مقاله.

مانند: وليد جرادات، رائد. (2015م). «بنية الصورة الفنية في النصّ الشعري الحديث: نازک الملائکة أنموذجا». جامعة دمشق. ج 29. ع 1. ص 583 ـ 551.

اگر منبع، پايان‌نامه باشد به صورت زير بيايد:

نام خانوادگی پژوهشگر، نام کوچک پژوهشگر. (سال دفاع). عنوان پايان‌نامه(ايتاليک و سياه). رسالة الماجستير / أطروحة الدکتوراه. نام دانشگاه. نام دانشکده.

مانند: شمس، علي. (1382ﻫ.ش). بحث في شعر الجاهليين والمخضرمين .... أطروحة الماجستير. جامعة أصفهان. کلية اللغات الأجنبية.

اگر منبع، الکترونی بود، به صورت زير بيايد:

نام خانوادگی نويسنده، نام ‌اشهر نويسنده، نام نويسنده. عنوان مطلب به صورت ايتاليک و سياه. تاريخ دسترسی: آدرس اينترنتی در سطر بعد به صورت چپ‌چين.

مانند: خليل، سعاد. عنوان البحث. 3/12/1398:

https://www.raialyoum.com/index.php

الدليل الإرشادي لتنسيق الأبحاث وشروط قبولها في مجلة "بحوث في اللغة العربية"

الشروط الفنية لتنظيم المقالات

نوع وحجم الخطوط:

يکتب عنوان المقالة بخط IRLotus أسود غامق وقياس 16.

يکتب اسم المؤلف بخط IRLotus أسود رقيق وقياس 12.

تکتب کلمات "الملخص" و"الکلمات المفتاحية " بخط  IRLotus أسود غامق وقياس 12.

يکتب نص الملخص والکلمات المفتاحية بخط IRLotus  أسود رقيق وقياس 12.

تکتب عناوين النص تکتب بخط  IRLotus أسود غامق وقياس 14.

يکتب  النص العربي وأيضا العبارات الفارسية بخط IRLotus أسود رقيق وقياس 14.

تدرج التوثيقات (الإشارات المرجعية)  داخل النص وتکتب بخط  IRLotus أسود رقيق وقياس 12.

تکتب الهوامش بخط IRLotus  أسود رقيق وقياس12.

تکتب الکلمات اللاتينية في الهامش بخط Times New Roman أسود رقيق وقياس 10.

ترسم  الجداول بخط  IRLotus أسود رقيق وقياس 12.

تکتب معلومات کتابة قائمة المراجع والمصادر بخط IRLotus  أسود رقيق وقياس 12 (اسم الکتب والمجلات: مائل وأسود).

في النصوص الإنجليزية يکتب عنوان المقالة واسم المؤلف وعنوان الملخص الإنجليزي والکلمات المفتاحية بخط  Times New Roman أسود غامق وقياس 12.

 يکتب نص الملخص الإنجليزي والکلمات المفتاحية بخط  Times New Roman أسود رقيق وقياس 12.

الارشاد: يرجی تنزيل خط IRLotus من هنا.

دليل أسلوب الکتابة:

يرجی فصل الکلمات المفتاحية بفواصل (الفارزة) وأن لا يتم وضع النقطة في نهايتها.

يرجى وضع العبارات المقتبسة بين علامتي تنصيص « ».

لا يجب أن تکون هناک فواصل بين علامات الترقيم والکلمات السابقة عليها بل يجب أن تکون ملتصقة.

يرجى الفصل بين علامات الترقيم والکلمة التالية بفاصلة واحدة.

العبارات المحصورة بين فارزتين يرجى عدم الفصل بينها، مثل: (في مصطلح النحويين)، «تضمين»، "نحو".

يتم التصاق حرف "واو" بالکلمة التي تليها في اللغة العربية.

يجب أن يراعي الکّتاب قواعد الإملاء العربية الصحيحة وبخاصة في کتابة الألف المقصورة أو الياء المنقوطة والکاف مثل: إلى، يقضي، عليک.

يجب أن يراعى کتابة همزة الوصل والقطع، مثل: أکرم، إلی، استقل، أورد، ابتلاء.

إذا ذکر عنوان کتاب داخل نص المقال فيجب أن يکتب بصورة مائلة.

يرجى استخدام الأرقام في کتابة العناوين الأصلية والفرعية في ضمن المقال 1ـ1. / 1ـ1ـ1.

يجب ذکر أسماء الأعلام بالإنجليزية في الهوامش السفلية.

يرجى ذکر ما يعادل المصطلحات بالإنجليزية في الهوامش السفلية ويجب اجتناب کتابة ما يعادل تلک المصطلحات بالفرنسية وغيرها.

يرجى تدرج الإحالات في البحث بشکل التالي:

القرآن: (يذکر اسم السورة  القرآنية ورقمها: رقم الآية الکريمة).

الکتاب والمقالة: (الاسم العائلي للمؤلف، سنة النشر، المجلد، الصفحة).

المصادر الإلکترونية: (اسم المؤلف، تاريخ المشاهدة في الموقع). في حالة عدم ذکر المؤلف يجب أن يکتب عنوان المقالة أو اسم الموقع.

 يرجى استخدام الحروف التي تدل على الأعوام  "ﻫ.ش" للسنة الشمسية و "ﻫ" للسنة القمرية و"م" للسنة الميلادية ويتم وضعها متبوعة بذکر السنة بدون فواصل.

يرجى استخدام  الحروف التي تدل على المجلد والصفحة بصورة مختصرة،  "ج" و"ص" للاشارة إلى المجلد والصفحة ويجب ذکر رقم الصفحة والمجلد متبوعا بفاصلة.

في حال عدم ذکر تاريخ لنشر الکتاب يکتب "د.ت" وفي حال عدم ذکر مکان لنشر الکتاب يستعاض عنها ب "د.م" وفي الحالات التي لايعثر فيها الباحث على ذکر للناشر يکتب "د.ن".

النماذج: : (البقرة 2 : 25)، (عمر، 2008م، ص 290)، (النويري، 1440ﻫ، ج 2، ص 467)، (آذرنوش، 1392ﻫ.ش، ص 23)، (ضيف، د.ت، ص 87)، (جعفريان، 3/11/1398).

يرجى وضع علامة الفاصلة المنقوطة (؛) لفصل الإحالات الى المصادر والمراجع داخل المقال مثل: (ضيف، 1422ﻫ، ص 45؛ فروخ، 1999م، ص 426).

يرجى کتابة الأرقام للصفحات من العدد الصغير إلى العدد الکبير وعلى التوالي من جهة اليمين إلي اليسار عند الحاجة لذکر رقم صفحتين: (زرين‌کوب، 1343ﻫ.ش، ص 143 ـ 154).

يرجى إدراج المصادر المذکورة في خلفية البحث في قائمة المصادر في نهاية المقالة.

يجب إدراج الکتب والمقالات في قسم واحد في قائمة المصادر وذکر المصادر الإلکترونية في قسم مستقل.

يرجى کتابة المصادر والمراجع حسب الاسم الأشهر للمؤلف (اللقب أو الکنية) وعلى وفق ترتيب الحروف الأبجدية، وتکون وفق الترتيب التالي : المصادر العربية، ثم الفارسية ثم الإنجليزية.

الاسم الأشهر أو الاسم العائلي للمؤلف هو اللقب والکنية أو لقبه الشعري، ويُعَدُّ الجزء الأخير بمثابة الاسم العائلي في الأسماء العربية التي تتکون من اثنتين أو ثلاثة کلمات.

إذا تم استخدام المصادر اللاتينية يجب کتابة اسم المؤلف بنفس اللغة في التوثيقات ضمن النص.

يتمّ نظام الإحالة إلى الکتب التي يکون عدد مؤلفيها أکثر من شخص بالشکل الآتي:

کاتبان اثنان: صدری افشار، غلامحسين؛ و نسترن حکمی.

ثلاثة کتّاب: صدری افشار، غلامحسين؛ ونسترن حکمی؛ ونسرين حکمى.

أربعة کتّاب: صدری افشار، غلامحسين؛ و ديگران (في اللغة الفارسية) / وآخرون (في اللغة العربية).

يتم إدراج العنوان الفرعي للمقال أو الکتاب بعد کتابة العنوان الأصلي ونقطتين.

يرجى إدراج التفاصيل الدقيقة للمصادر في نهاية البحث وفقا لما يأتي:

الاسم العائلي أو الاسم الأشهر للمؤلف، اسمه. (تاريخ النشر بين القوسين مع الاختصارات: ﻫ.ش/ ﻫ/ م). العنوان الأصلي للکتاب بخط أسود. ترجمة / تحقيق / شرح + اسم المترجم أو المحقق أو الشارح. رقم الطبعة، مکان النشر: اسم الناشر.

النموذج: الصکر، حاتم. (1995م). نازک الملائکة ناقدة من زاوية التوصيل والتلقي. إعداد علي الطائي. ط 3. بغداد: دار الشؤون الثقافية العامة.

إذا کان المصدر مقالة في مجلة يجب إدراجه على الشکل الآتي:

الاسم العائلي أو الاسم الأشهر للمؤلف، اسمه. (سنة النشر بين قوسين). «عنوان المقال بين علامتي التنصيص». عنوان المجلة بالقلم المائل الأسود. الدورة أو السنة، رقم الصفحة لبداية المقالة ونهايتها.

النموذج: وليد جرادات، رائد. (2015م). «بنية الصورة الفنية في النصّ الشعري الحديث: نازک الملائکة أنموذجا». جامعة دمشق. ج 29. ع 1. ص 583 ـ 551.

إذا کان المصدر أو المرجع رسالة جامعية أو أطروحة يجب إدراجه على الشکل الآتي:

الاسم العائلي أو الاسم الأشهر للمؤلف، اسمه. (سنة مناقشة الأطروحة). عنوان الرسالة الجامعية (مائل أسود). رسالة الماجستير/ أطروحة الدکتوراه.  الجامعة. الکلية.

النموذج: وليد جرادات، رائد. (2015م). «بنية الصورة الفنية في النصّ الشعري الحديث: نازک الملائکة أنموذجا». جامعة دمشق. ج 29. ع 1. ص 583 ـ 551.

وإذا کان المصدر موقعا إلکترونيا فيذکر على الشکل الآتي:

الاسم العائلي أو الاسم الأشهر للمؤلف، اسمه. عنوان البحث بشکل أسود مائل. تاريخ المشاهدة: العنوان الکامل للموقع الالکتروني في السطر التالي في جهة اليسار.

النموذج: خليل، سعاد. عنوان البحث. 3/12/1398:

https://www.raialyoum.com/index.php

 

 

الملاحظات الهامة:

  1- محتوي البحث علمياً وقانونياً بمسؤولية کاتب أو کاتبي البحث.

  2-  البحوث المستخرجة من رسائل الطلاب الجامعية يجب أن تدرج باسم الأستاذ المشرف والطالب، والأستاذ المشرف هو المسؤول عن محتواها.

  3ــ تحتفظ المجلة بحقّها في تنقيح البحث أدبياً دون أن يمس ذلک بمحتواه.

  4ــ ترسل الأبحاث إلي ثلاثة من الأخصائيين بصورة سرّية للبتّ في تقييمها.

  5ــ تحتفظ المجلة بحقها في قبول الأبحاث أو عدم قبولها، علماً بأنها معذورة في عدم إعادتها.

  6ــ ستنشر الأبحاث في کل عدد بحسب الترتيب الألفبائي للاسم العائلي للکتّاب.

  7ــ بعد نشر البحث تهدي ( 3 ) نسخ من المجلة إلي الکاتب أو الکاتبين.

  8ــ تعکس الأبحاث آراء أصحابها.

9- رسوم النشر التي يتحملها الکتاب خارج إيران هي 50 دولارا أو ما يعادلها من العملات الأخرى لکل مقال.